Predaj zo slobodňej ruki

Rodinné mikrovinárstvo manželov Šandríkových, ktorí sa okrem pestovania hrozna a jeho spracovania, venujú aj výrobe delikatesných pochutín zo surovín jednak z vlastnej záhrady a sadu, ale aj zo surovín, ktoré dopestujú gazdovia v spolku Tekov - Hont