Miroslava Nováková

Rodinná farma, pestovatelia tekvice olejnej a obilia, z obilia melú múku, tekvicové semienka ponúkajú na rôzne spôsoby, v spolupráci s lokálnou lisovňou vyrábajú tekvicový olej. Tekvicovú múku vyrábajú z výliskov, ktoré vznikajú pri lisovaní jadierok na olej. Všetky výrobky sú balené ručne. Produkty Mirky Novákovej prezentujú zároveň značku Regionálny produkt Hont.