www.jpg
facebook.jpg

Literárne informačné centrum

Literárne informačné centrum sa zameriava na hodnotenie a propagáciu súčasnej slovenskej literatúry na Slovensku aj v zahraničí.
Literárne informačné centrum je štátna príspevková organizácia.