www.jpg
facebook.jpg
instagram.jpg

Artattack

Do Artattacku vyberáme tvorbu domácich autorov zo Slovenska. Cieľom je dostať ju do povedomia ľudí, ktorí by inak možno siahli po produktoch sériovo vyrábaných v zahraničí. Každý tak môže podporiť domácich umelcov a zároveň aj domácu ekonomiku, pretože práve malí podnikatelia majú v sebe flexibilitu a dravosť, aby realizovali projekty, ktoré by vo veľkom merítku mali pozitívny dopad na celý svet.