DOBRÁ MAČKA

Kúpou Dobrej mačky podporujete aktivity Dobrého trhu, čím pomáhate nám a našim trhovníkom ustáť náročné obdobie, kedy nie je možné organizovať trhové podujatia. Tie sú pre zisk mnohých našich trhovníkov zásadné. Odmenou za váš nákup je dobrý pocit, že pomáhate pri vytváraní živých komunít a zachovaní mestských podujatí do budúcnosti.

A čím viac Dobrých mačiek nakúpite, tým väčšia je možnosť vyhrať produkty od našich trhovníkov. Výhercov vín od Slobodného vinárstva vyžrebujeme 15. 12.

Cena: 10 €

Naturálny prístup, remeselná precíznosť, žiadne chemické postreky a herbicídy – ak máte chuť na skutočne kvalitné slovenské víno, nájdete ho na Majeri v Zemianskych Sadoch. Slobodné vinárstvo má vlastný vinohrad, neďaleko ktorého hrozno spracovávajú na pozemku, kde dlhé roky sídlili ich predkovia.

VIANOČNÁ Mačka
Zelena mačka
Baby mačka
Kinder mačka
Krásna mačka